Om Synzygus
Medarbeidere
Arbeidsveiledning
Sjelesorg
Troshistorie
Kurs og seminarer
Kontakt oss
 
Tilbake til hovedsiden
 


Arbeidsveiledning

Utredning om grupper i arbeidsveiledning
Lederrådet, Etisk Råd, Tilsynsrådet og PFF har på en samling for personaltiltak i pinsebevegelsen (Forum for personaltiltak 2005), innenfor rammen av sine mandater, oppfordret Synzygus sitt fagråd til å utrede et mulig tilbud om grupper i arbeidsveiledning for ledere. Foreløpig høringsnotat kan lastes ned her: Grupper i arbeidsveiledning for ledere

Grupper i arbeidsveiledning for ledere
Vi vet av erfaring at mange har hatt stort utbytte av deltakelse i arbeidsveiledning i kristen regi. Arbeidsveiledningen er et tilbud for å møte de påkjenninger som erfaringsmessig kommer i den tjenesten vi som ledere står i. I gruppene får man anledning til å bygge relasjoner med mennesker som står i forskjellige tjenester, både lønnede og ulønnede. Her kan man dele tanker, erfaringer og finne nye perspektiver på eget og andres liv og tjeneste.
I gruppene pålegger vi hverandre absolutt taushetsplikt slik at alle kan være trygge på at det som sies forblir i gruppen.

Du er velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om veiledningsgrupper eller er usikker på om dette tilbudet kan være noe for deg eller dere.

Prisen pr. deltaker er kr. 5.500,-

Påmelding skjer ved å ringe daglig leder Svein Jacobsen på 901 10 939 eller ved å sende e-post til post@synzygus.no

Vi utfordrer menigheter og andre arbeidsgivere på å tilby deltagelse i arbeidsveiledning til egne ledere og ansatte.

Skriv ut Kort & godt om arbeidsveiledning.pdf

" En veiledningsgruppe er et fristed hvor man kan bygge relasjoner, dele gleder og sorger, oppmuntre og korrigere hverandre!"

Olaf Flatland, eldste

 

 

Individuelle veiledningsssamtaler
I motsetning til arbeidsveiledning i grupper gjennomføres samtalene som en-til-en samtaler. Samtalene gjennomføres etter avtale med vårt kontor. Føler du behov for en veileder eller er usikker på om dette kan være noe for deg er du velkommen til å ta kontakt med oss. Via vårt veiledernettverk er vi tilgjengelig i store deler av landet.


"Vi benyttet hjemkomstsamtalen som en ventil for oppsamlet frustrasjon og motløshet. Samtalen hjalp oss slik at vi fikk lyst til å reise ut igjen"

Solvor Hande, misjonær