Om Synzygus
Medarbeidere
Arbeidsveiledning
Sjelesorg
Troshistorie
Kurs og seminarer
Kontakt oss
 
Tilbake til hovedsiden
 


Kurs og seminarer

Menigheter, fellestiltak, organisasjoner kan gjøre avtaler om seminarer, samtaler med ledergrupper, staber og eldsteråd og deltagelse i forkynnelse og veiledning.

Ta kontakt for nærmere avtale og informasjon.

 

"I pinsemenigheten Filadelfia, Auklandshamn har vi flere ganger benyttet oss av Synzygus, både til undervisning og i konkrete veiledningssituasjoner. Det har vært til stor styrke og en uvurderlig hjelp."

Einar Vestvik, forstander