Synzygus' hjemmeside er under omarbeiding.

Virsomheten i Synzygus er avviklet. Denne hjemmesiden vil bli oppdatert med informasjon om kontaktpunkter ved behov for sjelesorg og veiledning.