Ditt navn:
  Ditt telefonnummer:
  Din e-postadresse:
  Jeg ønsker mer informasjon om: Grupper i troshistorie
Grupper i arbeidsveiledning
Individuell veiledning
Kurs og seminarer
    Tilbud om sjelesorg  
  Kommentar:    
     
   
     
   
     
     
   

Slik kan du også komme i kontakt med Synzygus:

  Tlf.: 22 35 83 04
  Mob.: 90 11 09 39
  Besøksadresse: Lovisenberggt. 15 A, 0456 Oslo
  Fakturadresse: Postboks 6731 Etterstad, 0609 Oslo
 

Kontonummer:

1594 14 91038

Tilbake til hovedsiden