Om Synzygus
Medarbeidere
Arbeidsveiledning
Sjelesorg
Troshistorie
Kurs og seminarer
Kontakt oss
 
Tilbake til hovedsiden
 

Medarbeidere

Svein Jacobsen
tok over som daglig leder for Synzygus fra 1. oktober 2008. Han har bakgrunn som misjonær, pastor, forkynner, sjelesørger og misjonsleder. Svein har studert ved MF og har pastoralklinisk utdannelse og erfaring fra Institutt for Sjelesorg (IFS). Han er medlem av Ressurs- og Beredskaps-gruppa (RoB) som IFS har opprettet for å ta hånd om eventuelle krisesituasjoner som kan oppstå på misjonsfeltene. Han har eksamen i sjelesorg fra Høyskolen Diakonova, og er også lærer og veileder for de som tar misjonær-forberedende kurs på Gå ut Senteret (GuS).
Kontoret til Synzygus er bemannet mandag, tirsdag og fredag.
Tlf.: 22932770 / 90110939
E-post: svein.jacobsen@synzygus.no

Marit Landrø
har helt siden starten og frem til 1. oktober 2008 vært daglig leder for Synzygus. Hun er fortsatt tett knyttet til Synzygus, og benyttes som veileder og sjelesørger. Hun har bakgrunn som misjonær, pastor, forkynner, sjelesørger og lærer.
Marit har pastoralklinisk utdannelse og erfaring fra Institutt for Sjelesorg (IFS) ved Modum Bad og er tidligere medlem av Ressurs- og Beredskapsgruppa (RoB) som IFS har opprettet for å ta hånd om eventuelle krisesituasjoner som kan oppstå på misjonsfeltene.
Tlf: 22214040 / 48073705
E-post: marit.landro@synzygus.no

Greta Stø
Bosatt i Flekkefjord, er psykiatrisk sykepleier, har veiledningskompetanse og har arbeidet som terapeut og sjelesørger i mange år. Hun har misjonærerfaring fra Sør-Amerika.
Tlf: 38321302
E-post: greta.sto@synzygus.noSvein