Om Synzygus
Medarbeidere
Arbeidsveiledning
Sjelesorg
Troshistorie
Kurs og seminarer
Kontakt oss
 
Tilbake til hovedsiden
 


Om Synzygus

Stor bevegelse med store behov på personalsiden
Pinsebevegelsen er en av landets største frikirkelige bevegelser med mer enn 40.000 medlemmer og et stort antall ansatte. Bevegelsen har flere hundre menighetsledere og forkynnere, en stor misjonærstab og fellestiltak og skoler med mange ansatte. I tillegg finnes det hundrevis av frivillige medarbeidere som gir av sin tid i menighetene. Når Synzygus ble etablert i 1998 viste det seg med all ønskelig tydelighet at det var behov for de tjenestene som kontoret kunne tilby.
Pinsebevegelsen kan snart markere 100 års virksomhet, men det er først nå at man har påtatt seg et felles ansvar for egne ansatte. Det var på høy tid! Nå finnes det i alle fall et tilbud om arbeidsveiledning for å møte de påkjenninger som erfaringsmessig kommer i den tjenesten som lederne står i og det finnes et tilbud om hjelp i krisesituasjoner.
Heller ikke vår bevegelse er forskånet for slitasje og påkjenninger blant de ansatte. Det gjelder å tenke preventivt og å ha en beredskapsplan for krisehåndtering.

Hvem står bak Synzygus?
Synzygus er dannet på oppfordring fra Pinsebevegelsens Predikantkonferanse og i nært samarbeide med Pinsevennenes Forkynnerfellesskap, Pinsevennenes Tilsynsråd og Pinsevennenenes Ytremisjon.
Siden 2002 har Synzygus hatt en administrativ tilknytning til Kurs- og Kompetansesenteret i Filadelfia, Oslo. Kontoret har sin adresse i Stovner bydel i utkanten av Oslo. Det økonomiske grunnlaget for virksomheten utgjøres av bidrag fra landets pinsemenigheter og fellestiltak og gjennom inntekter ved avtalt kursvirksomhet. Sjelesorgsamtaler for deg som er leder i pinsebevegelsen er alltid gratis!

Styret for Synzygus
Synzygus har en administrativ tilknytning til Kurs- og Kompetansesenteret i Filadelfia, Oslo, men rapporterer til Pinsebevegelsens Predikantkonferanse når det gjelder selve driften av virksomheten.

Styret for Synzygus består av:
Frank Jensen (styreleder)
Ragnar Sjølie (sekretær)
Steinar Skjennum
Berit Sundet Olsen
Aril Svartdahl
Jan Willy Løken

Fagrådet for Synzygus består av:
Torleif Ruud (psykiater)
Torleiv Ådland (psykolog)
Åse Miriam Smidsrød (teolog)
Ester Rolén (sjelesørger)


Vår brosjyre
Skriv ut
: Brosjyre.pdf