Om Synzygus
Medarbeidere
Arbeidsveiledning
Sjelesorg
Troshistorie
Kurs og seminarer
Kontakt oss
 
Tilbake til hovedsiden
 


Troshistorie

Lederen tenker på alle andre, men hvem tenker på lederen?
Å skrive sin egen troshistorie er en spennende reise i lederens indre liv. Hvem og hva har satt sine spor i ditt liv? Hvordan påvirker dette ditt forhold til Gud, din familie og til kollegaer og medarbeidere?

Vi samles i grupper hvor vi har som målsetting å hjelpe deltagerne til å sette ord på egne livs og troserfaringer, kallsbevissthet og livsvisjon.

En troshistoriegruppe avholdes normalt med 7 samlinger over en periode på 4 måneder.

Prisen er kr. 2.700,-.

Ta kontakt for nærmere avtale og informasjon.

"Kurset tvang meg til å møte meg selv på godt og vondt. Med god veiledning til å skrive ned min troshistorie, var det som å møte mitt eget liv i et speil."

Else Ekornaas Navarro, misjonær/ menighetsbygger